Od októbra bežíme v plnem prevádzke

Je nám potešením oznámiť všetkým zákazníkom, že od októbra beží e-shop spoločnosti NUPSESO Data Service, s.r.o.