O NÁS
O NÁS

Skupina firiem patriacich pod NUPSESO GROUP pôsobí už viac ako dvadsať rokov v oblasti digitalizačných technológií. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa najnovšej normy ISO 9001:2008 a systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001:2005. Všetky služby sú poskytované v zabezpečených priestoroch s dôrazom na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti spracovávaných dokumentov a údajov.

NUPSESO GROUP tvoria nasledujúce firmy:

Oblasti nášho pôsobenia:

  • DIGITALIZÁCIA DOKUMENTÁCIE

  • DIGITÁLNE ARCHÍVY

  • RIADENIE DOKUMENTÁCIE

  • SPRACOVANIE DÁT

  • PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

  • INŽINIERSKE A KONZULTAČNÉ SLUŽBY V JADROVEJ ENERGETIKE

Tvorba technickej dokumentácie, prevádzkových predpisov, riadenie dodávateľov, riadenie projektov, odborné posudky a konzultácie.

  • PREDAJ SKENEROV

  • SERVIS SKENEROV

Produkčné skenery
Veľkoplošné skenery
Ručné skenery
Knižné skenery
  • PREDAJ SOFTVÉRU

  • TECHNICKÁ PODPORA